KernelNewbies:

Det ser ut som om du ikke har laget din personlig side.

En personlig "brukerside" er en god mulighet for å offentliggjøre ting on seg selv, som for eksempel:

Du kan også bruke siden som lagringsplass for deg selv og eventuell andre, som for eksempel:

Vennligst husk at die personlig side er vanligvis offentlig tilgjengelig. Alle kan lese og endre den (og det er en god ting, du kan ser på det som et kommunikasjonsmedium). Men du kan også opprette undersider hvor du kan bestemme hvem som kan se eller endre sidene (Akjson mine sider).

Opprett min personlig brukerside!

Navnet på din side er som du brukernavn i wiki-en, dvs. vanligvis "FornavnEtternavn".

Hvis du vil ikke opprette din brukerside nå kan du bare følge en av de andre lenkene, f.eks. til VeiViser siden.