KernelNewbies:

En kategori er et WikiNavn som udnytter WikiWiki's baglæns henvisninger. Klikker du på en kategorisides titel får du en liste over sider tilhørende den kategori. Klik ovenfor på titlen KategoriKategori or at få en liste over alle kategorier.

Her er en liste over alle kategorier denne wiki kender til:

Her er en liste over alle sider indeholdende wiki-koden KategoriKategori:


Display context of search results
Case-sensitive searching

Alle kategorier starter med ordet "Kategori". For yderligere information se AboutCategoriesAndTopics.