• Immutable Page
  • Info
  • Attachments

KategorijuPalīdzība

Kategorijas Viki ir svarīgas. Kategorizēšana – vienkārša: jums tikai lapā jāieraksta attiecīgās kategorijas nosaukums! MoinMoin pat šo uzdevumu vēl vienkāršo un, jums labojot lapu, ļauj izvēlēties kategoriju no jau gatava kategoriju saraksta.

Starp citu, arī šī lapa pieder konkrētai kategorijai – KategorijaKategorija.

Kategorijas lapā jūs varat aprakstīt kategorijas saturu. Ja vēlaties piekļūt visu šai katetorijai piederošo lapu sarakstam, uzkliķējiet uz kategorijas virsraksta, vai arī ievietojiet piemērotu makrosu, kas sastādīs lapu sarakstu:

  • [[FullSearch(CategorySamples)]] izveido kategorijas visu lapu sarakstu CategorySamples

  • [[FullSearch(r:CategoryRecipes\b -r:CategoryCake\b)]] lists every recipe if it is not about a cake (recipe=???)

  • Sk. MeklēšanasPalīdzība sīkākai sintakses izziņai.

Parasti kategorijas tiek nosauktas kā KategorijaKautKāda. Ja vēlaties ieviest citas formas – kā, piemēram, franču CatégorieGaffeur, tad administratoram jānomaina konfigurācijas opcija page_category_regex atbilstoši lietotāja valodai. Ebreju Viki, piemēram, jūs lietotu page_category_regex = '^Category[A-Z]|^קטגוריה .+'. Sk. KonfigurēšanasPalīdzība.

KategorijaKategorija

Tell others about this page:

last modified 2005-11-13 13:36:05