KernelNewbies:

OhjeMuokkauksesta > OhjeLuetteloista

Ohje luetteloista ja sisennyksestä

Erilaisten luetteloiden luominen onnistuu melko helposti. Riittää että sisentää luettelomerkinnän käyttäen vähintään yhtä välilyöntiä. Kaikki samalle tasolle sisennetyt merkinnät kuuluvat samaan luetteloon. Se tarkoittaa sitä, ettei luettelon tyyliä voi muuttaa kovinkaan helposti luettelon aloittamisen myötä.

Sisennys

Sisennys onnistuu käyttämällä yhtä tai useampaa välilyöntiä rivin alussa. Sisentämistä suositellaan käytettäväksi esimerkeiksi sitaateissa ja wikisivuilla käytävissä keskusteluissa.

Merkintä

 Sisennetty teksti
 näkyy tällä tavoin.
  Sisentäminen onnistuu useilla tasoilla.

Tulos

Numeroimattomat luettelot

Yksinkertaisten numeroimattomien luetteloiden luomiseksi käytä luettelomerkintää * rivin alussa. Jos et halua luettelomerkkejä luetteloon, käytä merkintää "." rivin alussa. Jätä merkkien kummallekin puolelle välilyönti. Rivivaihdot onnistuvat lisäämällä merkinnän <<BR>> siihen kohtaan, mistä haluaa rivin katkevan.

Merkintä

 * ensimmäinen merkintä
 tämä näkyy samalla rivillä
 * toinen taso
 * toinen merkintä<<BR>>ja rivivaihto

Tulos

Merkintä

 . merkintä ilman luettelomerkintää
 . toinen taso

Tulos

Numeroidut luettelot

Jokainen numeroitava rivi tulee aloittaa jollain seuraavista merkinnöistä: "1.", "a.", "A.", "i." tai "I.". Jos haluat numeroinnin alkavan tietystä arvosta, lisää "#numeroarvo" luetteloinnin alkuun. Esimerkki löytyy alhaalta.

Merkintä

 1. ensimmäinen merkintä
 1. toinen merkintä
 1. toinen taso

Tulos

 1. ensimmäinen merkintä
 2. toinen merkintä
  1. toinen taso

Määritelmäluettelot

Määritelmäluettelot tulee luoda käyttäen seuraavaa mallia:

<välilyönti>termi:: määritelmä

Merkintä

 termi:: määritelmä
 toinen termi:: toisen termin määritelmä

Tulos

termi
määritelmä
toinen termi
toisen termin määritelmä

Numeroidut osiot

Luetteloihin liittyy myös otsikoiden numerointi. Otsikkonumerointi onnistuu lisäämällä prosessointimääritteen #pragma sivun yläosaan. Esimerkiksi merkintä

#pragma section-numbers on

sivun yläosassa numeroi kaikki otsikot ja alaotsikot.

. {i} Lisätietoja löytyy sivuilta OhjeOtsikoista ja HelpOnProcessingInstructions

Lisää esimerkkejä

Merkintä:

Numeroitu luettelo luettelomerkkien kera:
 1. yksi
 1. kaksi
  1. yksi
   * luettelomerkki 1
   * luettelomerkki 2
  1. kaksi
 1. kolme
  * luettelomerkki
   1. yksi

Numeroitujen luetteloiden muunnelmia:
 * Pieniä roomalaisia käyttäen
  i. yksi
  i. kaksi
 * Isoja roomalaisia käyttäen (aloittaa numeroinnin arvosta 42)
  I.#42 neljäkymmentäkaksi
  I. neljäkymmentäkolme
 * Pieniä a-kirjaimia käyttäen
  a. yksi
  a. kaksi
 * Isoja A-kirjaimia käyttäen
  A. yksi
  A. kaksi

Tulos:

Numeroitu luettelo luettelomerkkien kera:

 1. yksi
 2. kaksi
  1. yksi
   • luettelomerkki 1
   • luettelomerkki 2
  2. kaksi
 3. kolme
  • luettelomerkki
   1. yksi

Numeroitujen luetteloiden muunnelmia:

Lisätietoja löytyy sivulta OhjeMuokkauksesta.


his page helps if you are working with the standard editor. If you work with the graphical editor you can work with different tools to do almost the same. (See HelpOnGraphicalEditor). You can test all these things best in the WikiSandBox.

Help on Lists and Indentation

You can create different lists in a quite natural way. All you do is indent the line containing the list item with at least one space. To nest lists of different levels, you use different depths of indenting. All items on the same indent level belong to the same (sub-)list. That also means that you cannot change the style of a list after you started it.

Indentation

You can indent text with one or more spaces. This is especially useful if your are discussing on a wiki page and want to have some kind of thread level that is viewable

Example:

 If you indent text
 like this, then it is indented in the output
  you can have multiple levels of indent

Is displayed:

Unnumbered Lists

For a simple unnumbered(bulleted) list use the asterisk * "*". You can put linebreaks in the wiki markup of a list item by indenting the additional lines at the same level as the initial star that began the list item (without preceding it with an asterisk). If you want to make a line break inside a list simply use <<BR>> at the end of the term after which you like to see the break.

Example:

 * simple item
 this will be displayed on the same line
 * second level
 * another simple item <<BR>> and something that is displayed in a new line

Is displayed:

Example:

 . simple item without a bullet (no style)
 . second level

Is displayed:

Numbered Lists

To get numbered list items, start it with a number template "1.", "a.", "A.", "i." or "I.". To start a numbered list with a certain initial value, append "#value" to the number template.

Examples:

 1. first item
 1. second item
 1. second level

Is Displayed:

 1. first item
 2. second item
  1. second level

Definition Lists

Definition lists can be created by items of this form:

<whitespace>term:: definition

Example:

 term:: definition
 another term:: and its definition

Is Displayed:

term
definition
another term
and its definition

Numbered Sections

Also list related but another thing is the possibilty to number the section headers. You can do this by adding a #pragma processing instruction to the header of the page. Add

#pragma section-numbers on

to the top of the page and your section headings are getting numbers starting from 1 (subsections are also getting numbers like 1.1, 1.2 and so on)

More Examples

A numbered list, mixed with bullets:
 1. one
 1. two
  1. one
   * bullet 1
   * bullet 2
  1. two
 1. three
  * bullet
   1. one

Variations of numbered lists:
 * Lowercase roman
  i. one
  i. two
 * Uppercase roman (with start offset 42)
  I.#42 forty-two
  I. forty-three
 * Lowercase alpha
  a. one
  a. two
 * Uppercase alpha
  A. one
  A. two

Are Displayed:

A numbered list, mixed with bullets:

 1. one
 2. two
  1. one
   • bullet 1
   • bullet 2
  2. two
 3. three
  • bullet
   1. one

Variations of numbered lists:

For more information on the possible markup, see HelpOnEditing.


 1. For the CSS savy people: This does 'list-style-type: none' (1)