KernelNewbies:

Hint: Add your favorite pages to your navibar. See your Quicklinks list in your user preferences.

2022-08-10
[DIFF] 12:54 [INFO] diegocalleja
2022-08-07
[DIFF] 21:37 [INFO] diegocalleja [1-2] #01 typo
#02 Linux 5.19 released
[DIFF] 21:37 [INFO] diegocalleja
2022-08-04
[DIFF] 16:43 [INFO] MartiRaudsepp Add 5.18, 5.19
2022-07-13
[DIFF] 23:43 [INFO] mcgrof [1-4]
2022-06-13
[DIFF] 20:33 [INFO] MatthewWilcox
2022-05-26
[DIFF] 06:16 [INFO] SimonRuderich [1-2] #01 Fix invalid underlining in bpf_object__open_buf fer()
#02 Fix link to commit of "Headers rearchitecturing preparations for faster compilation times"
[DIFF] 05:37 [INFO] derRichard
2022-04-14
[DIFF] 22:55 [INFO] Bruno Fix bad codeblock

[DIFF]

En az bir yedek versiyonu kayıtlı eski sayfaları belirtir (yazar farkı için tıklayınız)

[UPDATED]

İmleyiciyi koyduğunuz zamandan sonra düzenlenmiş sayfaları belirtir (imleyici farkı için tıklayınız)

[NEW]

İmleyiciyi koyduğunuz zamandan sonra oluşturulup üzerinde düzenleme yapılmamış sayfaları belirtir

[DELETED]

Silinen sayfaları belirtir

/!\

Bir düzenleme çakışması oluştuğunu belirtir. Lütfen problemli paragrafları birleştirerek bu sorunu çözün.


Bu sayfa wiki üzerinde gerçekleşen en son düzenlemelerin bir listesini içerir.

Daha fazla sistem bilgisine SistemBilgisi sayfasından ulaşabilirsiniz. Diğer wiki'ler üzerinde gerçekleştirilen değişiklikler için WikiSites/Aggregation sayfasına bakınız.