KernelNewbies:

Hint: Search for multiple words, just like Google. See also HelpOnSearching.

2022-05-15
[DIFF] 22:12 [INFO] diegocalleja [1-10]
2022-04-14
[DIFF] 22:55 [INFO] Bruno Fix bad codeblock
2022-04-12
[DIFF] 05:22 [INFO] Bruno Fixed typos in the first two references to get_maintainer.pl
2022-04-05
[DIFF] 18:23 [INFO] diegocalleja Security things
2022-04-02
[DIFF] 02:25 [INFO] AlisonMSchofield
2022-04-01
[DIFF] 21:08 [INFO] Bruno [1-2]
SevinjAghayeva [3]
#01 Updated informations for ArchLinux users
#02 Added info regarding archlinux and git send-email setup
2022-03-31
[DIFF] 08:48 [INFO] Bruno

[DIFF]

En az bir yedek versiyonu kayıtlı eski sayfaları belirtir (yazar farkı için tıklayınız)

[UPDATED]

İmleyiciyi koyduğunuz zamandan sonra düzenlenmiş sayfaları belirtir (imleyici farkı için tıklayınız)

[NEW]

İmleyiciyi koyduğunuz zamandan sonra oluşturulup üzerinde düzenleme yapılmamış sayfaları belirtir

[DELETED]

Silinen sayfaları belirtir

/!\

Bir düzenleme çakışması oluştuğunu belirtir. Lütfen problemli paragrafları birleştirerek bu sorunu çözün.


Bu sayfa wiki üzerinde gerçekleşen en son düzenlemelerin bir listesini içerir.

Daha fazla sistem bilgisine SistemBilgisi sayfasından ulaşabilirsiniz. Diğer wiki'ler üzerinde gerçekleştirilen değişiklikler için WikiSites/Aggregation sayfasına bakınız.