• Immutable Page
  • Info
  • Attachments

VikiIme

VikiIme je reč koja se sastoji iz više reči sa odlikom da su spojene i da se pišu sa velikim slovima. VikiImena automagično :) postaju hiperlinkovi koji vode na stranicu tog VikiIme'na. Vidite takođe PomoćZaPočetnike, "Proizvoljna Imena Stranica".

Tell others about this page:

last modified 2005-11-13 13:36:08