• Immutable Page
  • Info
  • Attachments

PosledniZmeny

Tip: get email notification when this page changes, by clicking subscribe.

[RSS]

2014-08-26
[DIFF] 09:55 Info Ramzi Martin Kahil
[DIFF] 09:53 Info Ramzi Martin Kahil [1-5] #01 Upload of attachment 'hash_example.png'.
#02 Attachment 'hash_example.png' deleted.
#04 Upload of attachment 'hash_example.png'.
[DIFF] 08:53 Info Ramzi Martin Kahil [1-6]
2014-08-23
[DIFF] 21:31 Info SarahSharp [1-2] #02 LF funded 3 interns, but we only took one kernel intern from that funds.
[DIFF] 21:24 Info SarahSharp [1]
SarahSharp [2]
SarahSharp [3]
SarahSharp [4]
#02 Remove pink tux, since men may be applying through the Ascend Project.
#03 Add project Ascent to welcome notes
[DIFF] 21:23 Info SarahSharp [1]
SarahSharp [2]
SarahSharp [3]
2014-08-22
[DIFF] 02:47 Info wmat Fixed broken link to jmseyas hacker-docs.html
2014-08-21
[DIFF] 18:24 Info diegocalleja
[DIFF] 18:23 Info diegocalleja
2014-08-19
[DIFF] 01:45 Info RikvanRiel
2014-08-18
[DIFF] 15:02 Info SarahSharp Fixed links - not sure where the colons came from
2014-08-12
22:28 Info SarahSharp
[DIFF] 22:27 Info SarahSharp

[DIFF]

značka pro stránky s alespoň jednou záložní verzí (kliknutí zobrazí změny)

[UPDATED]

značka pro stránky změněné po nastavení záložky (kliknutí zobrazí změny)

[NEW]

značka pro stránky vytvořené, ale nezměněné po nastavení záložky

[DELETED]

značka pro smazané stránky


Tato stránka obsahuje seznam posledních změn provedených v této wiki. Více informací viz SystemInfo. Změny v ostatních wiki viz WikiSites/Aggregation.

Tell others about this page:

last modified 2005-11-13 13:36:04