• Immutable Page
  • Info
  • Attachments

PosledniZmeny

Tip: you can add your favorite pages to your navibar. See your Quicklinks list in UserPreferences.

[RSS]

2014-04-07
[DIFF] 14:42 Info diegocalleja typo
2014-04-06
[DIFF] 16:00 Info diegocalleja [1-2]
2014-03-31
[DIFF] 20:06 Info diegocalleja Linux 3.14
20:01 Info diegocalleja [1-7]
2014-03-30
[DIFF] 13:48 Info diegocalleja
2014-03-25
[DIFF] 17:29 Info SarahSharp
2014-03-18
[DIFF] 16:25 Info BobCopeland Added text about using imperative language in patch descriptions
[DIFF] 00:44 Info PaulMcKenney
2014-03-13
22:09 Info SarahSharp [1]
SarahSharp [2]
SarahSharp [3-4]
#04 Talk about style preferences, warn about devs using conflicting styles.
[DIFF] 16:54 Info SarahSharp [1-2]
SarahSharp [3]
SarahSharp [4]
SarahSharp [5]
#03 Add a checkpatchTips page.
#04 Checkpatch.pl is failable, use your best judgment.
#05 Make git pre-commit hook not stop commit process.
[DIFF] 10:13 Info MartiRaudsepp 3.14 statistics

[DIFF]

značka pro stránky s alespoň jednou záložní verzí (kliknutí zobrazí změny)

[UPDATED]

značka pro stránky změněné po nastavení záložky (kliknutí zobrazí změny)

[NEW]

značka pro stránky vytvořené, ale nezměněné po nastavení záložky

[DELETED]

značka pro smazané stránky


Tato stránka obsahuje seznam posledních změn provedených v této wiki. Více informací viz SystemInfo. Změny v ostatních wiki viz WikiSites/Aggregation.

Tell others about this page:

last modified 2005-11-13 13:36:04