• Immutable Page
  • Info
  • Attachments

PosledniZmeny

Edit the FortuneCookies page to display randomly selected wisdom here.

[RSS]

2014-07-27
[DIFF] 17:22 Info diegocalleja update
2014-07-15
[DIFF] 22:15 Info SarahSharp [1-2,7]
SarahSharp [3]
SarahSharp [4]
SarahSharp [5]
SarahSharp [6]
#05 Upload of attachment 'code-think-logo.gif '.
[DIFF] 18:12 Info DaveHansen
2014-07-11
[DIFF] 16:59 Info DaveHansen
2014-06-19
[DIFF] 18:58 Info MichaelKerrisk [1-2] #02 file-private locks eventually were renamed
2014-06-13
[DIFF] 12:29 Info Morot [1-2] #01 Use https
2014-06-11
[DIFF] 06:20 Info diegocalleja Linux 3.15
2014-06-04
[DIFF] 13:46 Info PravinMali [1-15]
[DIFF] 13:31 Info PravinMali [1-5]
[DIFF] 13:19 Info PravinMali

[DIFF]

značka pro stránky s alespoň jednou záložní verzí (kliknutí zobrazí změny)

[UPDATED]

značka pro stránky změněné po nastavení záložky (kliknutí zobrazí změny)

[NEW]

značka pro stránky vytvořené, ale nezměněné po nastavení záložky

[DELETED]

značka pro smazané stránky


Tato stránka obsahuje seznam posledních změn provedených v této wiki. Více informací viz SystemInfo. Změny v ostatních wiki viz WikiSites/Aggregation.

Tell others about this page:

last modified 2005-11-13 13:36:04