• Immutable Page
  • Info
  • Attachments

PosledniZmeny

Edit the FortuneCookies page to display randomly selected wisdom here.

[RSS]

2015-03-01
[DIFF] 23:01 Info KsenijaStanojevic [1-3]
2015-02-26
[DIFF] 10:03 Info JuliaLawall
2015-02-22
[DIFF] 12:59 Info NavyaNizamkari Corrected typo, by changing 'but' to 'by'
2015-02-21
[DIFF] 21:21 Info JuliaLawall
[DIFF] 15:58 Info JuliaLawall
2015-02-19
[DIFF] 09:35 Info JuliaLawall
[DIFF] 09:10 Info LaurentPinchart [1-2] #01 Add two additional tasks
#02 Project details for the media controller virtual driver
2015-02-17
[DIFF] 08:43 Info Preeti
2015-02-16
21:48 Info JuliaLawall [1]
arnd [2-3]
#02 OPW is now Outreachy
#03 OPW is now Outreachy
21:45 Info JuliaLawall [1-2]
arnd [3]
11:37 Info arnd
11:23 Info arnd
11:21 Info JuliaLawall [1]
arnd [2]
#02 OPW is now Outreachy
11:19 Info arnd [1-3] #03 OPW is now Outreachy
11:17 Info arnd
11:16 Info arnd
11:16 Info arnd [1-2]
11:15 Info arnd
11:15 Info arnd
11:15 Info arnd
11:14 Info arnd
11:13 Info arnd
11:13 Info arnd
11:12 Info arnd OPW is now Outreachy
11:11 Info arnd OPW is now Outreachy
11:10 Info arnd [1-2] #02 OPW is now Outreachy
11:07 Info arnd
11:05 Info arnd [1-2]
10:59 Info arnd
[DIFF] 10:53 Info arnd [1]
DanielBaluta [2]
Preeti [3]
#02 Add Linux IIO dummy driver project
07:50 Info Preeti [1-2]

[DIFF]

značka pro stránky s alespoň jednou záložní verzí (kliknutí zobrazí změny)

[UPDATED]

značka pro stránky změněné po nastavení záložky (kliknutí zobrazí změny)

[NEW]

značka pro stránky vytvořené, ale nezměněné po nastavení záložky

[DELETED]

značka pro smazané stránky


Tato stránka obsahuje seznam posledních změn provedených v této wiki. Více informací viz SystemInfo. Změny v ostatních wiki viz WikiSites/Aggregation.

Tell others about this page:

last modified 2005-11-13 13:36:04