• Immutable Page
  • Info
  • Attachments

PosledniZmeny

Tip: get email notification when this page changes, by clicking subscribe.

[RSS]

2016-05-27
[DIFF] 18:55 Info diegocalleja [1-2]
2016-05-24
23:40 Info DeepaDinamani [1-2]
arnd [3-4]
#02 Add more explanation for cleanup tasks
#03 move VFS contents here
[DIFF] 14:46 Info arnd move VFS contents to separate page
2016-05-20
[DIFF] 16:04 Info diegocalleja
2016-05-18
19:12 Info diegocalleja [1-2]
2016-05-17
[DIFF] 09:13 Info arnd Add Deepa
2016-05-16
[DIFF] 20:14 Info MichaelKerrisk [1-7]
diegocalleja [8-9,11]
Morot [10]
#01 Fix broken link that I added
#02 Link to man page for preadv2()/pwritev2()
#03 typo fix
#04 typo fix
#05 Fix bad edit of mine
#06 typo fix
[DIFF] 09:20 Info diegocalleja
[DIFF] 09:18 Info diegocalleja Linux 4.6
2016-05-14
[DIFF] 15:41 Info MartiRaudsepp +4.6

[DIFF]

značka pro stránky s alespoň jednou záložní verzí (kliknutí zobrazí změny)

[UPDATED]

značka pro stránky změněné po nastavení záložky (kliknutí zobrazí změny)

[NEW]

značka pro stránky vytvořené, ale nezměněné po nastavení záložky

[DELETED]

značka pro smazané stránky


Tato stránka obsahuje seznam posledních změn provedených v této wiki. Více informací viz SystemInfo. Změny v ostatních wiki viz WikiSites/Aggregation.

Tell others about this page:

last modified 2005-11-13 13:36:04