• Immutable Page
  • Info
  • Attachments

PosledniZmeny

Tip: get email notification when this page changes, by clicking subscribe.

[RSS]

2016-04-25
[DIFF] 17:34 Info diegocalleja
2016-04-23
20:21 Info diegocalleja [1-2]
2016-04-20
[DIFF] 15:53 Info diegocalleja
2016-04-06
[DIFF] 02:46 Info mcgrof [1-6]
2016-03-31
[DIFF] 17:25 Info diegocalleja
15:04 Info MatthewWilcox
[DIFF] 14:40 Info MatthewWilcox Add "large extents for ext4" as a project
[DIFF] 14:36 Info derRichard
2016-03-30
[DIFF] 12:12 Info diegocalleja
2016-03-25
[DIFF] 14:43 Info JuliaLawall
[DIFF] 13:36 Info JuliaLawall

[DIFF]

značka pro stránky s alespoň jednou záložní verzí (kliknutí zobrazí změny)

[UPDATED]

značka pro stránky změněné po nastavení záložky (kliknutí zobrazí změny)

[NEW]

značka pro stránky vytvořené, ale nezměněné po nastavení záložky

[DELETED]

značka pro smazané stránky


Tato stránka obsahuje seznam posledních změn provedených v této wiki. Více informací viz SystemInfo. Změny v ostatních wiki viz WikiSites/Aggregation.

Tell others about this page:

last modified 2005-11-13 13:36:04