• Immutable Page
  • Info
  • Attachments

SenasteÄndringar

Denna sida innehåller en lista på ändringar som är gjorda nyligen på det här wikisystemet bestående av 2382 sidor (mer information finns på sidan SystemInfo). För att gå till andra wikis, se WikiSites/Aggregation.


[RSS]

2016-05-31
[DIFF] 86m ago Info diegocalleja [1-3]
2016-05-30
[DIFF] 20:09 Info JuliaLawall [1-2]
[DIFF] 20:07 Info JuliaLawall
2016-05-24
23:40 Info DeepaDinamani [1-2]
arnd [3-4]
#02 Add more explanation for cleanup tasks
#03 move VFS contents here
[DIFF] 14:46 Info arnd move VFS contents to separate page
2016-05-20
[DIFF] 16:04 Info diegocalleja
2016-05-18
19:12 Info diegocalleja [1-2]
2016-05-17
[DIFF] 09:13 Info arnd Add Deepa
2016-05-16
[DIFF] 20:14 Info MichaelKerrisk [1-7]
diegocalleja [8-9,11]
Morot [10]
#01 Fix broken link that I added
#02 Link to man page for preadv2()/pwritev2()
#03 typo fix
#04 typo fix
#05 Fix bad edit of mine
#06 typo fix
[DIFF] 09:20 Info diegocalleja
[DIFF] 09:18 Info diegocalleja Linux 4.6

Diffs

markerar äldre sidor som har minst en sparad reservkopia (klicka för att se författardifferanserna)

[UPDATED]

markerar sidor som har redigerats efter att du senast satte ett bokmärkeited (klicka för att se bokmärkesdifferans)

[NEW]

markerar sidor skapade sedan du sist satte ett bokmärke och som inte har ändrats efter att de skapades

Tell others about this page:

last modified 2005-11-13 13:36:05