KernelNewbies:

Search for items
containing all the following terms
containing one or more of the following terms
not containing the following terms
last modified since (e.g. 2 weeks before)
Categories
Language
File Type

Můžete použít regulární výrazy a mnoho dalšího (více na HelpOnSearching), například:

regex:komuni[sz]mus

Nebo můžete přímo přejít na stránku, pokud znáte její jméno. Pokud taková stránka neexistuje, bude vám nabídnuta možnost ji vytvořit:

Výchozí body pro průzkum wiki jsou:

Na wiki stránky související s tou právě prohlíženou se můžete dostat provedením následujících akcí, které najdete v rozbalovacích nabídkách umístěných v editačních pruzích nahoře a dole na stránce:

Navíc můžete použít makra <<PageList>>, <<FullSearch(...)>>, <<Navigation(...)>>, a <<TableOfContents>>, které vám umožní automaticky generovat indexy souvisejících částí wiki (viz HelpOnMacros).