• Immutable Page
  • Info
  • Attachments

PosledniZmeny

Edit the FortuneCookies page to display randomly selected wisdom here.

[RSS]

2017-02-24
[DIFF] 08:59 Info DanielBaluta Add IIO driver project
[DIFF] 08:55 Info DanielBaluta
2017-02-22
[DIFF] 11:46 Info JuliaLawall
2017-02-20
[DIFF] 14:44 Info diegocalleja [1-2,4-6]
Morot [3]
#03 Capitalizatoin
[DIFF] 10:23 Info diegocalleja Linux 4.10 released
2017-02-18
[DIFF] 19:16 Info JuliaLawall
2017-02-17
[DIFF] 22:21 Info MartiRaudsepp [1-2] #01 Fix table
#02 Add 4.10
2017-02-16
[DIFF] 06:01 Info JuliaLawall
2017-02-14
[DIFF] 13:35 Info JuliaLawall
[DIFF] 13:33 Info JuliaLawall

[DIFF]

značka pro stránky s alespoň jednou záložní verzí (kliknutí zobrazí změny)

[UPDATED]

značka pro stránky změněné po nastavení záložky (kliknutí zobrazí změny)

[NEW]

značka pro stránky vytvořené, ale nezměněné po nastavení záložky

[DELETED]

značka pro smazané stránky


Tato stránka obsahuje seznam posledních změn provedených v této wiki. Více informací viz SystemInfo. Změny v ostatních wiki viz WikiSites/Aggregation.

Tell others about this page:

last modified 2005-11-13 13:36:04