• Immutable Page
  • Info
  • Attachments

PosledniZmeny

Tip: you can search for multiple words, just like Google. See also HelpOnSearching.

[RSS]

2017-04-28
[DIFF] 15:02 Info diegocalleja
2017-04-27
[DIFF] 02:53 Info mcgrof
2017-04-23
[DIFF] 18:57 Info diegocalleja
2017-04-21
13:07 Info AhmedDyaa
[DIFF] 08:22 Info LaurenDesouza
2017-04-20
[DIFF] 12:04 Info MartiRaudsepp Add 4.11
2017-04-18
02:59 Info Tobin Harding [1-4] #01 remove external link
#02 use correct code tags
#03 add links
#04 Add page 'how to write a chaneglog message'
[DIFF] 02:55 Info Tobin Harding add link
02:36 Info Tobin Harding [1-3] #01 add link
#02 correct code examples, add links
#03 Add tips on how to create a patch series
[DIFF] 00:52 Info Tobin Harding Add list item to 'Picking what you want to work on'
2017-04-15
[DIFF] 14:58 Info AhmedDyaa [1-3] #02 Update Gmail setup instructions
#03 Update URL
[DIFF] 12:29 Info AlexanderAlemayhu Add AhmedDyaa, requested on IRC

[DIFF]

značka pro stránky s alespoň jednou záložní verzí (kliknutí zobrazí změny)

[UPDATED]

značka pro stránky změněné po nastavení záložky (kliknutí zobrazí změny)

[NEW]

značka pro stránky vytvořené, ale nezměněné po nastavení záložky

[DELETED]

značka pro smazané stránky


Tato stránka obsahuje seznam posledních změn provedených v této wiki. Více informací viz SystemInfo. Změny v ostatních wiki viz WikiSites/Aggregation.

Tell others about this page:

last modified 2005-11-13 13:36:04