• Immutable Page
  • Info
  • Attachments

PosledniZmeny

Tip: you can search for multiple words, just like Google. See also HelpOnSearching.

[RSS]

2016-09-26
[DIFF] 17:44 Info diegocalleja
[DIFF] 10:46 Info sandhyabankar [1-2,5]
Sayli Karnik [3]
Sayli Karnik [4]
#02 Updating completed task
#05 Updating new task
[DIFF] 07:53 Info JuliaLawall
2016-09-24
[DELETED] 22:38 Info RikvanRiel deletion requested through email by Max
2016-09-23
[DIFF] 16:43 Info AlisonSchofield
2016-09-21
[DIFF] 17:00 Info JuliaLawall
[DIFF] 13:46 Info AlisonSchofield nice-ify language
2016-09-19
[DIFF] 12:56 Info JuliaLawall [1-2]
2016-09-11
[DIFF] 22:53 Info AlisonSchofield [1-2]
[DIFF] 22:17 Info AlisonSchofield [1-2]
JuliaLawall [3]
[DIFF] 06:52 Info JuliaLawall
[DIFF] 06:45 Info JuliaLawall
2016-09-04
11:38 Info JuliaLawall

[DIFF]

značka pro stránky s alespoň jednou záložní verzí (kliknutí zobrazí změny)

[UPDATED]

značka pro stránky změněné po nastavení záložky (kliknutí zobrazí změny)

[NEW]

značka pro stránky vytvořené, ale nezměněné po nastavení záložky

[DELETED]

značka pro smazané stránky


Tato stránka obsahuje seznam posledních změn provedených v této wiki. Více informací viz SystemInfo. Změny v ostatních wiki viz WikiSites/Aggregation.

Tell others about this page:

last modified 2005-11-13 13:36:04