• Immutable Page
  • Info
  • Attachments

PosledniZmeny

Edit the FortuneCookies page to display randomly selected wisdom here.

[RSS]

2016-12-08
[DIFF] 19:52 Info diegocalleja
2016-11-25
[DIFF] 16:24 Info arnd fix date for ext4 new inodes
2016-11-17
[DIFF] 21:08 Info mcgrof [1,3-4]
mcgrof [2,5]
mcgrof [6-7]
19:57 Info mcgrof [1-2]
mcgrof [3]
[DIFF] 19:54 Info mcgrof [1-4]
19:29 Info mcgrof [1]
mcgrof [2]
[DIFF] 19:25 Info mcgrof [1-7]
[DELETED] 19:15 Info mcgrof [1]
mcgrof [2-3]
2016-11-12
[DIFF] 15:02 Info c-69-181-202-169
2016-11-01
[DIFF] 08:05 Info AlexanderAlemayhu Add KASLR, reusing description from https://lwn.net/Arti cles/569635/
2016-10-14
[DIFF] 02:22 Info JulianaRodrigues
2016-10-13
[DIFF] 17:12 Info JuliaLawall

[DIFF]

značka pro stránky s alespoň jednou záložní verzí (kliknutí zobrazí změny)

[UPDATED]

značka pro stránky změněné po nastavení záložky (kliknutí zobrazí změny)

[NEW]

značka pro stránky vytvořené, ale nezměněné po nastavení záložky

[DELETED]

značka pro smazané stránky


Tato stránka obsahuje seznam posledních změn provedených v této wiki. Více informací viz SystemInfo. Změny v ostatních wiki viz WikiSites/Aggregation.

Tell others about this page:

last modified 2005-11-13 13:36:04